Dla punktów sprzedaży

Wspólnie dbajmy o naszą glebę!

Światowy Dzień Gleby, obchodzony 5 grudnia, został ustanowiony z inicjatywny Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Celem tego święta jest podniesienie świadomości na temat bardzo istotnej roli i kluczowego znaczenia gleby w naszym życiu. Tegoroczny Dzień Gleby odbywa się pod hasłem „Gleby i rośliny strączkowe, symbioza dla życia (ang: „Soils and pulses, a […]

| 5 grudnia, 2016

Aktualności

Żywność z krajów Unii Europejskiej bezpieczna!

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował raport dotyczący pozostałości środków ochrony roślin w żywności dostępnej w Europie. Wyniki badań obejmują prawie 83 000 próbek żywności z 28 państw Unii Europejskiej. Spośród zbadanej żywności 97% spełniło bardzo rygorystyczne normy określone w przepisach, z czego 53,6% próbek nie zawierało żadnych pozostałości, a 43,4% zawierało mieszczące się w normach […]

| 29 listopada, 2016

Aktualności

O pestycydach bez polityki

„Jeśli zdecydujemy, że nasz system bezpieczeństwa żywnościowego jest oparty na dowodach naukowych, to musimy podążać za tymi dowodami, a nie atakować je z powodów politycznych,”[i]  – apelował Vytenis Andriukaitis, Komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności podczas spotkania w Warszawie, które odbyło się w dniu 27 października br. w ramach „Dialogu Obywatelskiego”, cyklu otwartych debat […]

| 9 listopada, 2016

Aktualności

Polsko-ukraińskie seminarium dotyczące obrotu nielegalnymi środkami ochrony roślin

Problem nielegalnych i podrabianych środków ochrony roślin, o nieznanym składzie i pochodzeniu, to poważne zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa produkcji rolnej, ale również środowiska i całego łańcucha żywnościowego. Eliminacja tego procederu jest trudna i wymaga współpracy zarówno pomiędzy organami krajowymi, jak i na arenie międzynarodowej. Tematowi temu poświęcono polsko-ukraińskie seminarium zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony […]

| 4 listopada, 2016

Aktualności

Konsumenci przekonani, że żywność w Polsce jest bezpieczna dla zdrowia

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin opublikowało wyniki konsumenckiego badania „Żywność w Polsce”. Badanie miało na celu sprawdzenie, na ile sprzedawane w Polsce warzywa i owoce postrzegane są jako bezpieczne. Zdecydowana większość badanych uważa, że warzywa i owoce kupowane w Polsce są bezpieczne dla zdrowia (79%), podobny odsetek (78%) deklaruje zaufanie do tego typu produktów. O bezpieczeństwie […]

| 28 października, 2016

Aktualności

Co Polacy wiedzą o myciu owoców i warzyw

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przeprowadziło w czerwcu 2016 roku ogólnopolskie badanie na temat zwyczajów i przekonań Polaków dotyczących mycia warzyw i owoców. Temat, pozornie prozaiczny i bagatelny, nieustanie budzi jednak wątpliwości. Zwłaszcza, że w wielu źródłach, szczególnie internetowych, krąży mnóstwo mitów dotyczących specyficznych sposobów płukania warzyw i owoców, które mają usuwać szkodliwe drobnoustroje oraz środki […]

| 23 września, 2016

Aktualności

Większość Polaków dostrzega korzyści płynące ze stosowania środków ochrony roślin

  Chociaż środki ochrony roślin stosuje się od ponad 5 000 lat, to dziś ich użycie podlega ścisłym przepisom zabezpieczającym człowieka i środowisko przed szkodliwym działaniem tych substancji. Ponadto współcześnie stosowane środki działają bardziej wybiórczo, niszcząc te gatunki, które zagrażają uprawom. Spadła ich toksyczność – dzięki dobremu zrozumieniu cykli biologicznych zwalczanych organizmów i precyzyjnym metodom ochrony […]

| 12 sierpnia, 2016

Aktualności

Potrzeba nam więcej pszczół i pszczelarzy!

Pszczelarstwo to pasja i styl życia. W Polsce działa ponad 60 tysięcy pszczelarzy. Są to osoby z wielkim doświadczeniem ale też w większości w wieku średnim lub starsze. Według danych uzyskanych z organizacji pszczelarskich (70 organizacji pszczelarskich, zrzeszających ok. 38 tys. pszczelarzy i ok 1,1 mln. rodzin pszczelich) aż 2/3 polskich pszczelarzy to osoby powyżej […]

| 4 sierpnia, 2016

Aktualności

Komisja Europejska zezwala na przedłużenie stosowania glifosatu w UE

Komisja Europejska ogłosiła 29 czerwca br., że zdecydowała się na przedłużenie zezwolenia na stosowanie glifosatu w UE na ograniczony czas, tj. najdłużej do końca 2017 r., czyli do momentu, gdy Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) przygotuje swoją opinię ws. glifosatu. Wtedy odbędzie się ponowna dyskusja na temat dalszego przedłużenia zezwolenia. „Jestem pewien, że wiele osób […]

| 30 czerwca, 2016

Aktualności

Współpraca rolników i pszczelarzy w Polsce oceniana na wysokim poziomie

Zarówno rolnictwo, jak i pszczelarstwo, to nie tylko sposób na zarabianie pieniędzy. To również pasja i styl życia. Obydwie działalności są ze sobą mocno związane, dlatego niezwykle ważna jest współpraca pszczelarzy z rolnikami. Pszczoły zapylają rośliny i dzięki temu wpływają na wielkość i jakość plonów uzyskiwanych przez rolnika. Z punktu widzenia pszczelarza obecność owadopylnych upraw […]

| 30 czerwca, 2016

Aktualności

Apel do Ministra Rolnictwa w sprawie środków ochrony roślin

To już drugie spotkanie, na którym przedstawiciele organizacji rolniczych zajmujących się uprawą zbóż, rzepaku, buraka cukrowego, kukurydzy, ziemniaków, owoców i warzyw oraz producenci środków ochrony roślin zwracali uwagę na zagrożenia dla polskiego rolnictwa związane z możliwością wycofania wielu substancji czynnych. Pierwsze spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się w lutym br. po publikacji ekspertyzy „Skutki […]

| 28 czerwca, 2016

Aktualności

Nowy Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin

Na walnym Zgromadzeniu Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin w dniu 30 maja 2016 r. wybrano nowy Zarząd. Pan Cezary Urban, dotychczasowy Zastępca Przewodniczącego, został Przewodniczącym Zarządu PSOR. Pan Cezary Urban ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz jest absolwentem Międzynarodowego Instytutu ds. Zarządzania Rozwojem (IMD) w Lozannie (Szwajcaria). Związany jest z firmą […]

| 8 czerwca, 2016

Aktualności

Parlament Europejski opowiedział się za odnowieniem zezwolenia na glifosat

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie glifosatu 374 głosami za, przy 225 głosach przeciw i 102 wstrzymującymi się od głosu. Posłowie opowiedzieli się za możliwością stosowania glifosatu w profesjonalnym użytkowaniu. Glifosat jest często występującym składnikiem herbicydów stosowanych we wszystkich państwach członkowskich UE przy uprawie zbóż, a także w winnicach, […]

| 20 kwietnia, 2016

Aktualności

Produkcja rolna w Polsce zagrożona przez potencjalne decyzje Unii Europejskiej

Strata plonu ziemniaków nawet do 70%, strata jakości plonu jabłek do 100%, wzrost kosztów produkcji pszenicy do 31%. Polscy czołowi eksperci, przedstawiciele instytutów badawczych i naukowych oraz analitycy z firmy Kleffmann Group, we współpracy z organizacjami rolniczymi, przedstawili ekspertyzę, która określa skutki, dla upraw polowych i sadowniczych, potencjalnego wycofania z rynku wielu substancji czynnych, w związku z toczącymi […]

| 27 stycznia, 2016

Aktualności, Nasze inicjatywy

56. Sesja naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego

Uprzejmie informujemy, że w dniach 11-12 lutego 2016 r. odbędzie się 56. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Patronat nad sesją objęło Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Otwarcie Sesji nastąpi 11 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego ul. Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznań Obrady będą odbywać się w Centrum Kongresowym – Hotelu […]

| 18 stycznia, 2016

Aktualności

Raport Friends of Earth i Commonwealth Human Ecology Council

Friends of the Earth wspólnie z Commonwealth Human Ecology Council przygotowali raport dotyczący przyczyn spadku populacji zapylaczy (w tym pszczół). Do głównych przyczyn zmniejszenia się liczebności populacji zapylaczy zaliczono utratę naturalnych siedlisk, zmiany klimatyczne, patogeny oraz polowania na zwierzęta z łańcucha troficznego. Środki ochrony roślin nie zostały na tej liście uwzględnione, ponieważ autorzy wskazują na […]

| 18 stycznia, 2016

Aktualności

Filmik o wyzwaniach dla produkcji żywności

W 2015 roku liczba ludności na świecie wzrosła o 85 milionów. Aby wyżywić wszystkich, rolnicy muszą produkować więcej żywności. Obejrzyj film, żeby zobaczyć o ile więcej!  

| 18 stycznia, 2016

Multimedia

Szał świątecznych zakupów żywności

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin opublikowało wyniki konsumenckiego badania dotyczącego żywności. Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2015 roku i miało na celu sprawdzenie, gdzie Polacy dokonują przedświątecznych zakupów spożywczych, ile na nie wydają i na ile dni przed Świętami wybierają się na tego typu zakupy. Zakupy spożywcze na Święta dokonywane są przede wszystkim w sklepach wielkopowierzchniowych […]

| 22 grudnia, 2015

Aktualności

Europol wykrył 190 ton nielegalnych i podrobionych środków ochrony roślin

Europol przeprowadził międzynarodową operację pod kryptonimem „Silver Axe”. W ramach podjętych działań przeprowadzono kontrole w siedmiu państwach członkowskich Unii Europejskiej – w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Słowenii, Hiszpanii oraz Holandii. W efekcie wykryto 190 ton nielegalnych i podrobionych środków ochrony roślin. Operacja ta jest wspólnym sukcesem służb oraz producentów – branży środków ochrony roślin. Przeprowadzone […]

| 22 grudnia, 2015

Aktualności

Gleba to podstawowy warsztat pracy rolnika

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) świętuje w dniu 5 grudnia Światowy Dzień Gleby. Tegoroczny dzień obchodzimy pod hasłem „Gleby to grunt życia” (ang: „Soils a solid ground for life”). Święto to zostało ustanowione w 2002 roku, jego celem jest podkreślenie roli, jaką pełni gleba w zabezpieczeniu potrzeb żywnościowych, a także jako cenny element […]

| 4 grudnia, 2015

Aktualności

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA): glifosat nie ma działania rakotwórczego

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował 12 listopada 2015 r. raport nt. glifosatu. Glifosat jest organicznym związkiem chemicznym wchodzącym w skład niektórych herbicydów, w tym powszechnie znanego Roundupu, stosowanego w celu zwalczania uciążliwych chwastów. EFSA i państwa członkowskie przeprowadziły analizę w zakresie oddziaływania glifosatu na zdrowie ludzi. W jej wyniku stwierdzono, że glifosat nie jest […]

| 20 listopada, 2015

Aktualności

Sezon na jabłka w pełni!

Jabłka, ze względu na swoje walory smakowe i dietetyczne należą do chętnie spożywanych owoców. Zawierają cały szereg substancji korzystnie oddziaływujących na nasze zdrowie. Można nazwać je owocami dobrze „zbalansowanymi”. Jedno średniej wielkości jabłko dostarcza nam około 14% dziennego zapotrzebowania organizmu na witaminę C oraz około 18% na błonnik. Ze względu na wielkość spożycia zalicza się […]

| 19 listopada, 2015

Aktualności, Multimedia

Ostrzeżenie przed podrabianymi środkami ochrony roślin

Skuteczność podrobionych środków ochrony roślin jest bardzo wątpliwa. Mogą one powodować realne zagrożenie dla zdrowia i środowiska, ponieważ ich skład jest praktycznie nieznany. Gdy sprzedawany środek ochrony roślin jest w cenie „zbyt pięknej, aby mogło to być prawdziwe”,  istnieje duże prawdopodobieństwo, że taka oferta jest nielegalna. Najlepszym sposobem zakupu środków ochrony roślin jest zakup u […]

| 16 listopada, 2015

Nasze inicjatywy

Biłgoraj: Policjanci zabezpieczyli prawie 200 kg nielegalnego środka ochrony roślin.

26 października 2015 r. policjanci zespołu dw. z korupcją i przestępczością gospodarczą biłgorajskiej jednostki ujawnili przestępstwo akcyzowe oraz duże ilości podrobionych towarów środków ochrony roślin na kwotę około 500 tys. zł. Do kontroli drogowej volkswagena transportera doszło w Biłgoraju na ul. Konopnickiej. Kierowcą pojazdu okazał się 35-letni obywatel Ukrainy. Operacyjni podczas kontroli samochodu ujawnili 80 kg […]

| 5 listopada, 2015

Aktualności

Rusza nowa kampania edukacyjna PSOR „W ochronie koniecznej”

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin rozpoczyna kampanię edukacyjną nt. stosowania środków ochrony roślin w produkcji żywności. Wokół środków ochrony roślin narosło wiele mitów i fałszywych przekonań. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin będzie je obalać, przedstawiając rzetelną, popartą badaniami naukowymi wiedzę: Czy możliwa jest produkcja żywności bez chemii? Czy środki ochrony roślin są bezpieczne dla ludzi i środowiska? […]

| 12 października, 2015

Aktualności, Multimedia

Konkurs na największą zbiórkę opakowań po środkach ochrony roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin ogłasza ogólnopolski konkurs dla punktów sprzedaży środków ochrony roślin. Zwycięzcy będą mogli wesprzeć wybrane przez nich stowarzyszenia darowizną pieniężną. Dodatkową nagrodą dla wygranych punktów będzie kampania reklamowa na portalu Agrofoto.pl, który zrzesza półmilionową społeczność polskich rolników. Konkurs trwa od 1 października do 30 listopada 2015 r. Zadaniem konkursowym jest zebranie jak […]

| 12 października, 2015

Aktualności

Nie tylko plony potrzebują ochrony

Od 2008 r. PSOR prowadzi projekt Nie tylko plony potrzebują ochrony. Celem kampanii jest informowanie oraz podnoszenie świadomości na temat bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin wśród wszystkich użytkowników tych produktów. Proponujemy 12 zasad stosowania ś.o.r., które pozwolą uniknąć skażenia środowiska, a także ochronią zdrowie osób zatrudnionych w rolnictwie. Szczegóły znajdują się na stronie bezpiecznie.org.

| 12 października, 2015

Nasze inicjatywy

System PSOR

PSOR jest właścicielem i koordynatorem Systemu Odbioru Opakowań po Środkach Ochrony Roślin (System PSOR). W ramach Systemu oprócz opakowań po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi zbierane są również opakowania po innych niebezpiecznych preparatach wykorzystywanych w rolnictwie, np. po nawozach, produktach biobójczych. System PSOR jest realizacją obowiązków, jakie na producentów i importerów środków ochrony […]

| 12 października, 2015

Nasze inicjatywy

Nowa identyfikacja wizualna PSOR

Przedstawiamy Państwu nową identyfikację wizualną Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. W dokumencie poniżej mogą Państwo poznać zasady stosowania znaku. Po więcej informacji i pliki graficzne do pobrania zapraszamy do działu Dla Mediów.

| 10 października, 2015

Aktualności, Multimedia

Dobra Praktyka Ochrony Roślin

PSOR jest zaangażowane w inicjatywę TOPPS (Train Operators to Promote best management Practices and Sustainability), prowadzoną przez Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA). Celem TOPPS jest promowanie dobrych praktyk i podejmowanie działań na rzecz minimalizacji ryzyka powstawania zanieczyszczeń miejscowych i obszarowych, i tym samym ochrony czystości wód. W toku projektów TOPPS opracowano Poradniki Dobrej Praktyki Ochrony […]

| 10 października, 2015

Nasze inicjatywy

Następna strona »